Oficiální slib majitelům domácích mazlíčků („Pet owner official promise“) od společnosti iRobot

 

S nákupem nového robotického vysavače Roomba® j7 nebo j7+ (dále jen „výrobek“) společnosti iRobot® máte během doby trvání nabídky nárok na výhody v rámci „Pet owner official promise neboli Oficiálního slibu majitelům domácích mazlíčků “ (dále jen „slib“) nabízeného společností Certus Mercatus, s.r.o (dále jen „iRobot®“), a to bez jakýchkoli dalších poplatků.

Pokud dojde k znečištění vašeho výrobku v důsledku toho, že se nevyhne pevným kočičím nebo psím exkrementům, společnost iRobot® vám bezplatně poskytne nový náhradní výrobek. Poskytnutí nového náhradního výrobku je podmíněno tím, že výrobek bude mít společnost iRobot® skladem. Pro případ, že výrobek skladem nebude, bude mít kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Tento slib platí pro původního majitele po dobu až 6 měsíců od data nákupu (dále jen „doba trvání slibu“) po předložení dokladu o koupi a při zakoupení výrobku přímo od společnosti iRobot® nebo autorizovaného prodejce/obchodního zástupce/dalšího prodejce společnosti iRobot® v České republice nebo na Slovensku. Tento slib se nevztahuje na případy, kdy se robotický vysavač nevyhne jiným než pevným exkrementům, mimo jiné: nepevným exkrementům, exkrementům od jiných zvířat než koček nebo psů, chlupům nebo zvratkům.

TENTO SLIB NEPOSKYTUJE MAJITELI VÝROBKU PRÁVO NA ŽÁDNOU NÁPRAVU ANI NÁHRADU ZA ŠKODY VZNIKLÉ NA KOBERCÍCH, PODLAHÁCH NEBO JINÝCH PŘEDMĚTECH NEBO JEJICH ČIŠTĚNÍ.

Pokud si přejete uplatnit reklamaci na základě tohoto slibu, kontaktujte společnost iRobot® na jednom z níže uvedených telefonních čísel:

ZeměTelefonní číslo
Česká republika+420 245 001 740
Slovenská republika+421 418 775 069

Před kontaktováním společnosti iRobot® si připravte sériové číslo vašeho výrobku, fotografie znečištěného robotického vysavače a originální doklad o koupi od společnosti iRobot® nebo autorizovaného prodejce/obchodního zástupce/dalšího prodejce společnosti iRobot®, na kterém je uvedeno datum nákupu a podrobné údaje o daném výrobku. Tým péče o zákazníky společnosti iRobot® vám poradí, jak postupovat při reklamaci. Jakýkoli nárok na reklamaci na základě tohoto slibu je podmíněn tím, že nám incident oznámíte v přiměřené lhůtě poté, co jste se o něm dozvěděli, nejpozději však do 6 měsíců od zakoupení výrobku. Pokud reklamaci obdržíme během doby trvání slibu a zjistíme, že k poškození výrobku došlo jiným způsobem, a není tedy možné uplatnit Slib, bude v reklamaci postupována v souladu s Obchodními podmínkami společnosti iRobot®.

Nový náhradní výrobek je jediným a výhradním opravným prostředkem v souladu s podmínkami tohoto slibu (poskytnutí nového náhradního výrobku je podmíněno tím, že výrobek bude mít společnost iRobot® skladem. Pro případ, že výrobek skladem nebude, bude mít kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.).  Doba trvání slibu nebude prodloužena, obnovena ani jinak ovlivněna následnou výměnou, dalším prodejem, opravou nebo výměnou výrobku. Na náhradní výrobky obdržené v důsledku reklamace uplatněné v rámci tohoto slibu během doby trvání slibu se však bude vztahovat slib po zbývající délku původní doby trvání slibu, nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data výměny, podle toho, která doba je delší.

Náhradní výrobky vám budou poskytnuty, jakmile to bude z obchodního hlediska možné. Všechny části reklamovaného výrobku, které v rámci uplatnění práv ze Slibu vyměníme, se stanou naším majetkem.

Tento slib je poskytován nezávisle na omezené záruce na výrobky společnosti iRobot® vztahující se na robotické vysavače Roomba® j7 nebo j7+. Tento slib je dále poskytován nezávisle na jakýchkoli jiných servisních programech, mimo jiné programech pronájmu robotických vysavačů, které mohou být poskytovány společností iRobot® nebo autorizovanými partnery společnosti iRobot®.  Uplatnění reklamace na základě tohoto slibu nemá vliv na omezenou záruku vztahující se na váš výrobek ani na žádnou jinou servisní smlouvu, kterou můžete mít uzavřenou se společností iRobot®, ani ji neprodlužuje. Tento slib dále nemá vliv na vaše zákonná práva podle zákonů týkajících se prodeje spotřebitelských výrobků.

PRO UPŘESNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VADY VÝROBKU MÁ NADÁLE KUPUJÍCÍ ZÁKONNÁ PRÁVA VŮČI SPOLEČNOSTI iROBOT®. PRÁVO NA VÝMĚNU VÝROBKU PLYNOUCÍ ZE SLIBU PŘEDSTAVUJE ROZŠÍŘENÍ ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV PLYNOUCÍCH Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKU SPOLEČNOSTÍ iRobot® ZA SHORA UVEDENÝCH PODMÍNEK,  A PŘEDSTAVUJÍ DOPLŇEK K ZÁKONNÝM PRÁVŮM KUPUJÍCÍHO, ALE NENAHRAZUJÍ JE.